Sub Label Menu barsNụ hôn

Tiếng đàn dịu êm
con tim yếu mềm
anh hôn em nhé
cho tình đẹp thêm

Hương trầm trong đêm
vẫn mãi êm đềm
em hôn anh nhé
ôi vầng trăng thơm!

Nụ vàng vẫn đơm
chất ngất trong hồn
ta hôn nhau nhé
tình nào đẹp hơn...

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment