Sub Label Menu barsDù sao

Dù sao cũng đã xa rồi
quê hương thắm đỏ một lời chia ly
chiều chiều ngóng ánh tà huy
hướng về làng cũ ruột bi thương sầu

Dù sao cũng đã dãi dầu
dâng lời kinh muộn, cúi đầu thiết tha
hạt Mân côi, giọng đậm đà
hát bài êm ái dâng Cha trên Trời

Dù sao cũng khóc phận người
thương em lao khổ, thương đời lo toan
nhủ lòng thôi chẳng bi quan
bên Mẹ nhân ái, thở than câu dài 

Dù sao cũng cánh bông lài
hương thơm trong trắng, tình ngay, ý hiền
hái về một bó trinh nguyên
dâng lên Thiên Chúa niềm riêng úa tàn

Dù sao cũng gió đông sang
em mặc áo mới, chờ tan tuyết buồn
Giáng Sinh chuông đổ giáo đường
anh không đi lễ, đốt hương khóc người

Dù sao cũng giả bộ vui
bên hang đá cũ, nhớ lời chia phôi
niềm tin sao chẳng rạng ngời?
cây thông run rẩy dưới trời xanh xao

Dù sao cũng giấc chiêm bao
nhớ em ray rứt, khi nào sẽ quên?
cầm tay em dắt lên Đền
Thuở xa xưa đó lênh đênh nến sầu

Dù sao cũng vẫn chờ nhau
dù cho tình đã đớn đau rất nhiều....

Trịnh Tây Ninh
 

 

No comments:

Post a Comment