Sub Label Menu barsNỗi mong muôn đời

Như con trâu già
gặm cỏ bên kinh
chiều buông ngâm mình
dưới dòng nước bẩn
mong rằng
lao khổ sẽ qua

Như đóa quỳnh hoa
vừa nở đã tàn
trong đêm sâu thẳm
cúi mình thở than
mong rằng
tình chẳng vỡ tan

Như nụ cười vàng
trên môi hiu hắt
sầu chưa kịp tắt
lệ đã đôi hàng
mong rằng
mùa mới sẽ sang

Như tiếng cung đàn
trong đêm tha thiết
nhớ về phố biếc
có sợi tình hồng
mong rằng
đời mình cũng xong ....
 
Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment