Sub Label Menu barsNỗi lòng gởi mẹ


Con và mẹ
 
Ngày Hiền Mẫu năm rồi
con tặng mẹ hoa tươi
đóa hoa mầu thắm đỏ
như môi xinh con cười
 
Con ơi mẹ rất vui
câu cám ơn nghẹn lời
biết con yêu thương mẹ
lòng rất đỗi bồi hồi
 
Dẫu vất vả không rời
lòng mẹ vẫn thảnh thơi
gia đình mình dâng Chúa
chút tin yêu rạng ngời
 
Nhớ mẹ
 
Ngồi đây nhớ mẹ
ngắm tổ chim sâu
chim con ríu rít
mong mẹ, ngẩng đầu
 
Ôi rất nhiệm mầu
đàn chim có nhau
riêng con côi cút
mất mẹ đã lâu
 
Mẹ là hương trầu
quyện với hoa cau
quê nghèo vất vả
hôm sớm dãi dầu
 
Ngày tháng qua mau
con đã qua cầu
hiểu mẹ hơn cả
buồn tựa mưa ngâu ....
 
Mẹ ơi!
 
Ngồi đây con nhớ mẹ
mẹ đã xa xôi rồi
ngoài sân mưa ướt đất
trong lòng giọt lệ rơi
mong nơi cao vĩnh cữu
mẹ đang nở nụ cười
chúng con xin được gởi
chút hương lòng chơi vơi
buồn nào hơn mất mẹ
mẹ ơi, và mẹ ơi !!
 
Trịnh Tây Ninh
 

No comments:

Post a Comment