Sub Label Menu barsNoel xưa

Em ơi, Noel xưa
mình dìu nhau trong mưa
đến nhà thờ đi lễ
tà áo dài đong đưa

Em ơi, Noel xưa
sân trường vắng lưa thưa
anh hôn em rất vội
lời nào cũng dư thừa!

Em ơi, Noel xưa
ru em giấc ngủ trưa
ngắm em trong mộng đẹp
bướm tung tăng, gió đùa

Em ơi, Noel xưa
dẫu ngọt bùi, cay chua
tình vợ chồng son sắt
bao nghĩa ân cho vừa...

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment