Sub Label Menu barsNguyện xin

Đôi khi
nhìn xuống trái tim
của ai lạ hoắc
gởi trong tim mình
bâng khuâng
tay chắp nguyện xin
cho chung lồng ngực
cho mình
thương nhau...

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment