Sub Label Menu barsMột đời ơn em

Em có biết không em
khi bóng thu vương thềm
khi tuổi đời trôi nổi
xin một lần được nói:
Cám ơn em suốt đời

Ơn em đến cùng tôi
trong điệu nhạc chơi vơi
nâng ly rượu lên mời
ta say cùng hoa cỏ
quên nhân gian đổi dời

Lặng thinh chẳng nên lời
hiểu lòng tôi em ơi!
bao giờ ngôi sao đổi
khi nào mặt trời rơi
ta mới hết yêu người...

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment