Sub Label Menu barsChào em ngày mới

Đôi chim đậu dưới ngọn cây
líu lo cất tiếng chào ngày mới sang
gọi em thức giấc muộn màng
còn anh xao xuyến đợi nàng đến đây
tóc em, anh vuốt thật say
hôn em, nụ biếc nở đầy vườn sau
tay đan tay, bước ra vào
mùa xuân chưa tới, hoa đào đã tươi...

Ái Miên

No comments:

Post a Comment