Sub Label Menu barsGiáng sinh giận anh

Hôm nay ngày lễ lớn
mà anh thì ... cà chớn
em buồn hơn cơm nguội
nước mắt ứa tủi hờn

Em hiền quá anh lờn
để em tập dữ hơn
sẽ lặng thinh không nói
thi xem ai giỏi hờn

Sẽ đập vỡ cây đờn
sẽ một mình đường trơn
mạnh ai nấy đi lễ
Noel nào buồn hơn?

Nhưng anh biết em hờn
nên xuống giọng thiệt hơn
ỉ ôi và năn nỉ
nghe cũng thấy ... bồn chồn!

Thì thôi sẽ hết hờn
vì anh dễ thương hơn
Giáng sinh lòng ấm áp
dù trời gió lạnh vờn

Mình không muốn giận hờn
Mình không tính thiệt hơn
Mình quên đi thiếu sót
Đời sẽ tươi đẹp hơn....

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment