Sub Label Menu barsGánh mộng

Cô em gánh mộng
đổ xuống dòng sông
nước đen thăm thẳm
phủ đời rêu rong

Cô em lệ đọng
khói trời mênh mông
ai lau nước mắt
giọt sầu rất trong

Cô em áo rộng
thân gầy như tăm
sao cho đau khổ
tan vào hư không?

Cô em gió lộng
vẫn đứng trầm ngâm
con tim lắng đọng
dẫu đời long đong

Cô em tuyệt vọng
chẳng dám chờ mong
kiếp sau xin giữ
tình sầu mênh mông

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment