Sub Label Menu barsCòn Mãi Tiếng Ru

À ơi, đong đưa nôi
mẹ ru con đứng ngồi
bao lo toan vất vả
nụ cười vẫn trên môi

À ơi, đong đưa nôi
con đau, mẹ nghẹn lời
tay gầy luôn ôm ấp
vì con, dẫu nổi trôi

À ơi, đong đưa nôi
nói sao cho hết lời
thương con hơn tất cả
giọng hò mãi chơi vơi

À ơi, đong đưa nôi
trong mắt con rạng ngời
yêu thương ta được nhận
ôi cuộc sống tuyệt vời

À ơi, đong đưa nôi
xin cảm tạ ơn Trời
cho con tôi cảm nhận
Chân, Thiện, Mỹ cuộc đời

À ơi, đong đưa nôi
Con ơi! Trên cuộc đời
bao buồn vui thử thách
nhủ lòng vẫn thảnh thơi

À ơi, đong đưa nôi
con tôi đã lớn rồi
nhưng tiếng ru còn mãi
vì mẹ mãi yêu thôi

À ơi, đong đưa nôi
con ơi dẫu cuối đời
luôn sống nên người mãi
dù mẹ có xa xôi ...

Trịnh Tây Ninh

DuyHan@rogers.com

No comments:

Post a Comment