Sub Label Menu barsBiển Ru

Đêm qua biển khóc
Nhưng con hãy ngủ, rất ngoan, rất ngoan
Đêm qua biển tràn nước mắt
Nên con hãy nghe mẹ thở than, thở than….

Biển buồn động vọng
sóng vỗ mênh mông
lòng người giả trá
con có biết không?

Thôi con hãy ngủ
thơm ngoan giấc nồng
khổ đau mẹ chịu
nào dám trông mong

Biển nằm chịu đựng
vỏ ốc mượn hồn
ai mượn niềm vui
mà sao không trả?

Người ghé qua đây
giả như người lạ
tóc dài như mây
tình dài tàn tạ....

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment