Sub Label Menu barsHình Hân tham gia hóa trang Halloween 2017
Hôm nay 31 tháng 10, 2017 công ty Hân làm việc lại tổ chức hóa trang cho ngày Halloween, bắt đầu gây quỹ từ thiện cho United Way. Mỗi năm công ty thường đóng góp được $200 ngàn đô Canada (hơn 5 ngàn nhân viên)

Năm nay Hân làm cô gái Tây Nguyên, với lời chia sẻ cùng các bạn ngoại quốc là cô gái Tây Nguyên hiền lành thật thà nhưng rất can đảm, sẵn sàng đấu tranh cho Tự Do và Dân chủ trên quê hương. (Rất nhiều người miền núi bị Cộng sản bắt thành tù nhân lương tâm)

No comments:

Post a Comment