Sub Label Menu barsHình ảnh Duy Hân tham dự Hội Chợ Tết Toronto 2017

Link xem hình do Roger Truong chụp:
https://www.youtube.com/watch?v=Si7yfRKm3es

Hình do N. Do chụp
https://www.flickr.com/photos/75610639@N07/albums/72157675500962784

Video do SBTN thực hiện:

ĐẶNG HOÀNG SƠN ( Photos & Videos):


Hình PHAN DAM
1.    RECEPTION AND GUESTS
 (Tet Đinh Dau – 2017 – tiep tan -Public)
2.    PARADE
(Tet Dinh Dau – Toronto- 2017-01-14 – Dien Hanh cua cac Hoi DDoan VN vung Toronto – Parade of Vnse Associations – Public)
3.    BIG CROWD IN HALLS 2 AND 3
(VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR –TORONTO - 2017-01-14 -TET DINH DAU – BIG CROWD IN HALLS 2 &3 - PUBLIC)
No comments:

Post a Comment