Sub Label Menu barsHình buổi biểu tình Nhân Quyền 10 Tháng 12, 2016 tại Quôc Hội Canada

Vào đúng ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm nay, cùng với đồng bào khắp nơi trong và ngoài nước, nhiều Hội đoàn và đồng bào vùng Toronto và phụ cận cùng tổ chức cuộc Biểu tình trước Trụ sở Quốc hội tỉnh bang Ontario Canada.
Dù thời tiết rất lạnh, bận rộn nhưng chúng ta vẫn không quên lên tiếng cho Sự Thật và Công Lý, luôn quan tâm và góp phần đấu tranh mạnh mẽ cho Nhân quyền trên quê hương.
Bấm vào xem Hình ảnh: https://www.flickr.com/photos/116262857@N03/albums/72157673830303154

Video do SBTN thực hiện:

No comments:

Post a Comment