Sub Label Menu barsNoel buồn

Gió ơi, ngọn chan hòa
thổi vào tấm tình ta
hắt hiu chuỗi ngày tháng
Noel xưa ngọc ngà

Nắng ơi, tia hiền hòa
xin dọi ấm lòng ta
Noel này xa cách
dòng nước mắt nhạt nhòa

Mưa ơi, giọt thật thà
thấm ướt cõi lòng ta
Noel này trống vắng
người đã mãi xa nhà

Tuyết ơi, bông nõn nà
phủ trắng nỗi niềm ta
Noel này đơn độc
với nhung nhớ đậm đà ....

 Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment