Sub Label Menu barsNgồi bên dòng sông

Ngồi bên dòng sông
nghe sóng mênh mông
nước chảy xuôi dòng
cuộc đời thăm thẳm
tình vẫn đơm bông

Ngồi bên dòng sông
ai có hay không
thương yêu ngập lòng
nghĩa tình chồng vợ
mãi hoài cảm thông

Ngồi bên dòng sông
con vạc rỉa lông
chim bay xổ lồng
chuồn chuồn chắp cánh
quên đời long đong

Ngồi bên dòng sông
bó gối thong dong
tóc rối bềnh bồng
có nhau tri kỷ
lòng là con sông....

Ái Miên

No comments:

Post a Comment