Sub Label Menu barsMong manh

Ngồi trong lớp học bé nhớ anh
Trưa buồn gọi nắng, lá me xanh
gió nhẹ lung lay hàng phượng đỏ
Ô kìa, đôi bướm lượn hoa chanh

Ngồi trong lớp học bé tức anh
Lớn ăn hiếp nhỏ coi sao đành!
bé hổng thương anh, nên hổng nói
có nghĩa gì đâu, chữ 'Yêu anh'!

Ngồi trong lớp học thấy vắng anh
sao thấy thương thương, muốn làm lành
bé cũng thương anh, chỉ không nói
sợ tình tan vỡ sợi mong manh...

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment