Sub Label Menu barsGởi em

Glitter Photos

Bàn tay em không mềm
không chơi đàn dịu êm
nhưng chứa chan yêu mến
trong cơm canh ngọt hiền

Dáng em đứng bên thềm
không đài các như tiên
nhưng em là sức sống
cả gia đình ấm êm

Cám ơn em rất hiền
hy sinh em triền miên
dòng đời mình hạnh phúc
như con suối diệu huyền

 Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment