Sub Label Menu barsLời Hay Ý Đẹp -Danh Ngôn do Duy Hân thực hiện
Slide show: Lời Hay Ý Đẹp, Piano Minh Ngọc

Khi xem slide show, bạn bấm vào mũi tên, xong bấm vào chữ Youtube ở góc cuối tay phải, xong bấm vào hinh chữ nhật lớn hơn để xem slide show màn ảnh lớn hơn.

No comments:

Post a Comment