Sub Label Menu barsPlaylist nhạc Thánh Ca Noel

Playlist 20 bài nhạc Thánh Ca Noel do Duy Hân tuyển chọn và thực hiện, gồm 7 bài của Linh Mục Mi Trầm, và các sáng tác của nhạc sĩ Trầm Thiên Thu, Nguyễn Văn Hiển, Phạm Trung, Thiên Duy, Nguyễn Thanh Toàn, Gioa-Kim Nguyễn Văn Sâm, Phạm Đức Huyến, Nguyễn Thành Lập& Frederic Hendel. Chân thành cảm ơn GS Trần Năng Phùng đã giúp thực hiện.

No comments:

Post a Comment