Sub Label Menu barsYoutube sinh hoạt cộng đồng: Trung Chỉnh, John Tory, cha Khải (TV Thời Báo thực hiện)

Ca sĩ Trung Chỉnh - Dự án "Nghĩa Trang Biên Hoà Hải Ngoại"


Tiệc giới thiệu Thị Trưởng Torronto John Tory, TNS Ngô Thanh Hải & Đặng Chí Hùng
 

Buổi nói chuyện của Linh mục Nguyễn Văn Khải với cộng đồng đồng người Việt Toronto

No comments:

Post a Comment