Sub Label Menu barsYoutube, phim video Duy Hân tham gia Hội Chợ Tết Niagra Falls 2015

Bài hát Xuân Miền Nam, sáng tác của cố nhạc sĩ Văn Phụng. Trình bày: Phương Thư, Thu Thủy, Ngọc Phượng, Ngọc Bích và Duy Hân tại Hội Chợ Tết Ất Mùi Niagra Falls, 15 tháng 2, 2015Tâm sự ngày Xuân, bé Trâm Anh hát & Huyền Trâm đàn


 
Câu Chuyện Đầu Năm, bé Trâm Anh hát & Huyền Trâm đànChương trình Xuân Họp Mặt, đài TV VBS thực hiện # 2

Phỏng vấn tân chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Niagra Falls, anh Nguyễn Thành KínhChương trình Xuân Họp Mặt, đài TV VBS thực hiện # 1

 

No comments:

Post a Comment